» بین الملل
تبليغات
/ / سلام لوار / /
سیاسی
اقتصادی
بین الملل
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو گفت: تولید واکسن «برکت» واردات واکسن کرونا را تسهیل کرد.
ابرهیمی از افزایش سقف تسهیلات برای راه اندازی اشتغال خانگی از ۵۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان برای افراد مستقل و از ۲۰۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد برای پیشران ها و پشتیبان ها خبر داد.
رسانه ژاپنی: تا ۸ آگوست، ۹۹۱ نفر در ژاپن پس از دریافت واکسن آمریکایی فایزر و ۱۱ نفر نیز پس از دریافت واکسن آمریکایی مادرنا جان خود را از دست داده اند.